SKUP logo
blockHeaderEditIcon
SKUP ime
blockHeaderEditIcon

Iniciativa slovenski konsenz za ustavne pravice

Initiative Konsens für Verfassungsrechte

SKUP število
blockHeaderEditIcon
Število podpisov
Adressen-Zähler
blockHeaderEditIcon
SKUP Anzahl
blockHeaderEditIcon
Unterschriften
SKUP zahteve
blockHeaderEditIcon

Uvedba obveznih norm v dvojezičnem izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole.

Odstranitev diskriminacije posameznih občanov v Dobrli vasi in Škocjanu.

Dvojezični napisi povsod, kjer so jih zakoni ali ustavno sodišče predvidevali.

Upoštevanje uporabe slovenščine na uradih na dvojezičnem ozemlju.

Odstranitev diskriminacije dela pripadnikov narodne skupnosti glede slovenskega jezika na sodiščih.

Zagotovilo minimalnega števila dvojezičnega osebja na uradih in v javnih ustanovah.

Prilagoditev dvojezičnih oznak in napisov na internacionalne standarde.

Trajno in kvalitativno zagotovilo tiskanih medijev v slovenskem jeziku.

Izenačenje krajšanja podpor zaradi inflacije od leta 1995 dalje.

Javno pravno in demokratično izvoljeno zastopstvo narodne skupnosti.

SKUP Forderungen
blockHeaderEditIcon

Einführung von verpflichtenden Normen im zweisprachigen Bildungswesen vom Kindergarten bis zur Mittelschule.

Beseitigung der Diskriminierung von Gemeindebürgern in Eberndorf und St. Kanzian.

Zweisprachige Aufschriften überall dort, wo sie durch den Verfassungsgerichtshof zuerkannt waren.

Gleichberechtigte Berücksichtigung der slowenischen Amtssprache vor Ämtern im zweisprachigen Gebiet.

Keine Diskriminierung von Volksgruppenangehörigen in der Verwendung der slowenischen Sprache vor dem Gericht.

Ausreichende Anzahl von zweisprachigen Mitarbeitern in öffentlichen Einrichtungen.

Anpassung des Umfanges der zweisprachigen Toponomastik an internationale Standards.

Absicherung des dauerhaften und qualitativen Bestandes slowenischer Printmedien.

Ausgleich der Verluste der Förderung der slowenischen Volksgruppe durch die Inflation seit 1995.

Staatlich anerkannte und demokratisch gewählte Vertretungsstruktur der Volksgruppe.

SKUP zahteve 2
blockHeaderEditIcon

Na dvojezičnem ozemlju celovit dvojezični izobraževalni sistem od otroškega vrtca do mature.

Odstranitev diskriminacije na področju uradnega jezika, zlasti v občinah Dobrla vas in Škocjan.

Dvojezični napisi povsod, kjer so že bili predvideni z zakonom ali razsodbo ustavnega sodišča.

Slovenščina kot enakopraven uradni jezik na uradih dvojezičnega ozemlja.

Razširitev dvojezičnega sodstva na celotno dvojezično ozemlje.

Zagotovilo potrebnega števila dvojezičnih uradnikov in sodelavcev v javnih ustanovah.

Dvojezična topografija ustrezno internacionalnim standardom, ne samo za krajevna imena.

Zagotovitev kakovostnega obstoja slovenskih tiskanih medijev in razširitev medijske oskrbe v slovenskem jeziku.

Bistveno povišanje finančnega pospeševanja slovenskim ustanovam, da se izenačijo krajšanja od leta 1995 dalje.

Učinkovito zastopstvo slovenske narodne skupnosti nad ravnjo društvenega prava.

SKUP Forderungen 2
blockHeaderEditIcon

Einführung von verpflichtenden Normen im zweisprachigen Bildungswesen vom Kindergarten bis zur Mittelschule.

Beseitigung der Diskriminierung von Gemeindebürgern in Eberndorf und St. Kanzian.

Zweisprachige Aufschriften überall dort, wo sie durch den Verfassungsgerichtshof zuerkannt waren.

Gleichberechtigte Berücksichtigung der slowenischen Amtssprache vor Ämtern im zweisprachigen Gebiet.

Keine Diskriminierung von Volksgruppenangehörigen in der Verwendung der slowenischen Sprache vor dem Gericht.

Ausreichende Anzahl von zweisprachigen Mitarbeitern in öffentlichen Einrichtungen.

Anpassung des Umfanges der zweisprachigen Toponomastik an internationale Standards.

Absicherung des dauerhaften und qualitativen Bestandes slowenischer Printmedien.

Ausgleich der Verluste der Förderung der slowenischen Volksgruppe durch die Inflation seit 1995.

Staatlich anerkannte und demokratisch gewählte Vertretungsstruktur der Volksgruppe.

Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*