*
SKUP logo
blockHeaderEditIcon
SKUP ime
blockHeaderEditIcon

Iniciativa slovenski konsenz za ustavne pravice

Initiative Konsens für Verfassungsrechte

SKUP število
blockHeaderEditIcon
Število podpisov
Adressen-Zähler
blockHeaderEditIcon
SKUP Anzahl
blockHeaderEditIcon
Unterschriften
menu
blockHeaderEditIcon
SKUP FB deljenje
blockHeaderEditIcon

  Stefan Domej

  Podpiram iniciativo, ker je treba ustaviti asimilacijo koroških Slovencev, ki se po naših vaseh nadaljuje z zaskrbljivo hitrostjo. Da bomo to dosegli, potrebujemo tudi efektivno organiziranost in skupno organizacijo.

  Ich unterstütze die Initiative, damit die Assimilation gestoppt wird, die in den zweisprachigen Dörfern mit besorgniserregender Geschwindigkeit voranschreitet. Dafür benötigen wir auch eine effektive Organisation und eine gemeinsame Vertretung.

  Gitti Neuwersch

  podpiram iniciativo, ker mi je važna enakopravnost slovenskega jezika, zlasti v moji domači občini Dobrla vas. Za preživetje jezika je potrebno, da ga uporabljamo, ne samo doma, temveč tudi v javnosti. To možnost nam je treba dati in tega se moramo tudi sami zavedati.

  Ich unterstütze die Initiative, weil mir die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache wichtig ist, insbesondere auch in meiner Heimatgemeinde Eberndorf. Für das Überleben der Volksgruppe ist es notwendig, dass wir die Sp

  mehr - več >>

  Mirko Messner

  Podpiram nadstrankarsko iniciativo SKUP, ker opozarja, da avstrijska zvezna vlada, ki gradi mostove nemškonacionalističnim in neofašističnim silam, omalovažuje manjšinsko-zaščitne zakone sedmega člena Avstrijske državne pogodbe - na žalost ob sprenevedanju ali celo s pomočjo koroškega slovenskega zastopništva.

  Ich unterstütze die überparteiliche Initiative SKUP. Weil sie darauf hinweist, dass die österreichische Regierung - beschäftigt mit dem Brückenbau zu deutschnationalen und neofas

  mehr - več >>

  Maria Škof

  Podpiram iniciativo, ker je enakopravnost slovenske manjšine na Koroškem tudi izjemna gospodarska možnost za našo deželo in našo regijo.

  Ich unterstütze die Initiative, weil die Gleichberechtigung der slowenischen Volksgruppe auch eine große Chance für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und unserer Region ist.

  Milan Wutte

  Podpiram SKUP, ker je potrebno, da  pravice, ki so nam zajamčene v členu 7 Avstrijske državne pogodbe,  in to na osnovi upora proti fašizmu med drugo svetovno vojno, niso manipulativna masa in nikakršna podlaga za barantanje za naše osnovne pravice.

  Ich unterstütze SKUP, weil es notwendig, dass die Rechte, die im Artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrages, welcher auf Basis des Widerstandes gegen den Faschismus während des zweiten Weltkrieges unterzeichnet wurde,  verankert sind, ke

  mehr - več >>

  Marica Hartmann

  Podpiram iniciativo SKUP - z enim jezikom je treba govoriti! SKUPNO, ne drug proti drugemu, tako je prav in pogumno!

  Ich unterstütze die Initiative SKUP - mit einer Zunge sprechen, GEMEINSAM, nicht einer gegen den anderen. Das ist richtig und mutig!

  Hubert Mikel

  Iniciativo SKUP podpiram, ker se zavzema za enakopravnost in se postavlja proti diskriminaciji.

  Die Initiative SKUP unterstütze ich, weil sie für Gleichberechtigung einsteht und gegen Diskriminierung agiert.

  Maria Toljić

  Podpiram iniciativo SKUP, ker vidim potrebo za skupno agiranje v smislu vsestranske skupne politične organizacije. In brez pravnih pogojev pravic ni!

  Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil ich die Notwendigkeit für ein gemeinsames Handeln im Sinne einer vielseitigen gemeinsamen politischen Organisation sehe. Und ohne rechtliche Grundlagen gibt es keine Rechte!

  Gregor Krištof

  Podpiram iniciativo SKUP, ker menim, da mora Avstrija znatno povišati podporo za koroškoslovenske tiskane medije - po vzoru Italije s Primorskim dnevnikom - in tako zagotoviti redno izhajanje ter novinarsko kakovost.
  Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil ich meine, dass Österreich das klaglose Erscheinen und die journalistische Qualität der Kärntner slowenischen Printmedien - nach dem Vorbild Italiens mit der Tageszeitung "Primorski dnevnik" - sicherstellen muss.

  Gabriel Hribar

  Podpiram iniciativo SKUP, ker se cenjenje in spoštovanje manjšine ter jezika naj odraža tudi konkretno in jasno v javnih ustanovah.

  Ich unterstütze die Initiative, weil die Achtung und Wertschätzung der slowenischen Minderheit auch konkret und klar in öffentlichen Einrichtungen zum Ausdruck kommen soll.

  Benjamin Wakounig

  Podpiram iniciativo SKUP, ker pričakujem učinkovitejšo in dejavno zastopstveno organizacijo koroških Slovencev in Slovenk.

  Aleksander Petritz

  Die Vielfalt ist das was Europa ausmacht!

  Und gerade Österreich als Brücke zwischen Ost- und Westeuropa, zwischen dem Mediterranen Raum und Mitteleuropa gilt als Symbol dieser Vielfalt und sollte diese auch als Beispiel für die anderen vorleben.

  DIVERZITET je ono što čini Europu!

  I Austrija kao most između istočne i zapadne Europe, između Mediterana i srednje Europe je Symbol te raznovrsnosti i raznolikosti, i trebala bi to potencirati i kao primjer drugima

   Benutzername:
   User-Login
   Ihr E-Mail