Iniciativa Slovenski konsenz za ustavne pravice

Initiative Konsens für Verfassungsrechte

Lepak_film in razstavaUNI_hf
Lepak_razstavaUNI_hf
IMG_20220126_111556
Razstava v Hiši Rudolfa Maistra v Kamniku
"Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela - 100 let po plebiscitu"
Javno vodstvo v torek, 29.3.2022, 18. ura
Unbenannt
Samt zweisprachiger Ausstellung
"Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela - 100 let po plebiscitu" / "Kärnten/Koroška (un)geteilt - 100 Jahre nach der Volksabstimmung
erstmals auch in deutscher Sprache
glej pod / siehe unter Mediji
Delo-justitia
Konsenzna skupina v konfliktu s pravno državo.
Članek SKUP v Delu, 17.7.2021
glej pod / siehe unter Mediji
Alenka Auersperger_1
Prof. dr. Gstettner je veliko razkril.
Odziv Alenke Auersperger na intervju. Delo, 26.6.2021
glej pod / siehe unter Mediji
Memorandum 2011_podpisi
Kaj pomeni "brez odlaganja"? / Was bedeutet "zügig"?
Kaj je vreden Memorandum?
Was ist das Ortstafelmemorandum wert? Izjava/Erklärung SKUP, 5.7.2021
glej pod / siehe unter Mediji
Peter Gstettner_Delo-01_19.6.2021
Ansichten eines "Außenstehenden"
Dr. Peter Gstettner, Interview DELO, 19.6.2021
hier auch in Deutsch, siehe unter Mediji
Logotip_SKUPsam
Plebiscitni dar za beton in dvomljive evalvacije/Zweckentfremdung der Abstimmungsspende.
Izjava/Erklärung SKUP, 24.6.2021
glej pod/siehe nter Mediji
Peter Gstettner_Delo-01_19.6.2021
Posebej zanimiv kot »zunanji opazovalec«, ki proučuje slovensko, koroško problematiko.
Dr. Peter Gstettner, intervju v Delu, 19.6.2021
glej pod/siehe unter Mediji
Svece-Mace_01 (2)
Unterschriftenlisten gegen das Slowenische
Podpisne liste proti slovenščini
Echt jetzt??
Izjava/Erklärung SKUP, 11.6.2021
glej pod/siehe unter Mediji
ADP_pečati02
66 let ADP: še vedno čakamo na izpolnitev 7. člena!/ 66 Jahre Staatsvertrag: Artikel 7 immer noch nicht erfüllt!
Izjava/Erklärung SKUP, 14.5.2021
glej pod/siehe unter Mediji
slika Sele
10 let kompromisa - Kje so rešitve?
10 Jahre Ortstafelkompromiss - Wo sind die Lösungen?
Izjava/Erklärung SKUP, 27.4.2021
glej pod/siehe unter Mediji
Cover razstava splet
Razstava na Višji šoli za gospodarske poklice Šentpeter
Odprtje razstave v sredo 28.4.2021 ob 18. uri
v sodelovanju z SPD Rož
Fotka Tinje
Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela – 100 let po plebiscitu.
Virtualna vernisaža
Razstava v Domu prosvete Sodalitas v Tinjah
27.2. - 25.3.2021
glej pod Mediji
Logotip_SKUPsam
Brief an die neugewählten Bürgermeister im zweisprachigen Gebiet / Pismo novoizvoljenim županom na dvojezičnem območju
SKUP, 4.3.2021
210201_Dj zakon
Prvi dvojezični zakon / Erstes Gesetz in zwei Sprachen
Das Gesetz ignoriert die Tatsache, dass die Ortschaften des zweisprachigen Gebietes auch einen slowenischen Namen haben. In slowenischer Sprache von „Klagenfurt“ zu schreiben, ist eine Verhunzung der slowenischen Sprache. Dvojezično niso navedene niti tiste občine, ki imajo dvojezične krajevne napise v celotni občini kot Bilčovs, Sele ali Pliberk.
Stališče koroških slovenskih pravnikov.
Unbenannt
Kulturni dom Pliberk od 19.10. - 17.11.2020
Odprtje razstave v torek, 27.10.2020 ob 19. uri
PRISRČNO VABLJENI!
Robert Knight_Delo_1
Zmagoviti protislovenski lobi.
Britanski zgodovinar Robert Knight. Intervju Delo, 9.10.2020
glej pod Mediji
osebe_sw
Ein verdrängtes dunkles Kapitel der Kärntner Geschichte.
Iniciativa SKUP, dr. Danijel Grafenauer in umetnik Karl Vouk za spomenik pregnanim koroškim Slovenkam in Slovencem
Walter Müller, Standard.
siehe unter - glej pod Mediji
Več tisoč koroških Slovenk in Slovencev moralo zapustiti deželo. Med njimi je bil večji del takratne intelektualne elite koroških Slovencev.
201010_dvor grbov_100-letnicaUnbenannt
Zgodovinsko opravičilo. Würdigung einer historischen Entschuldigung.
Izjava/Erklärung SKUP.
glej pod Mediji
LK_BJ
Kaj naj praznujemo 10.10.2020?
Lena Kolter (22) in Bernhard Jordan (25) v Nedelji
glej pod Mediji
P02_1920-10-11_Straža
Koroški plebiscit - zmaga demokracije?
Nikakor! Nacionalsocialisti so koroški obrambni boj imenovali prvo vzplapolanje nacionalsocialističnega gibanja na skrajnem jugu nemškega prostora.
glej pod Mediji
Andrina_Delo_201008
Na Koroškem je vse v redu,dokler nič ne zahtevamo.
Andrina Mračnikar v Delu, 10.10.2020
glej pod Mediji
SLika DZRS
Besedam v Avstriji in na Koroškem morajo slediti dejanja.
Igor Zorčič, predsednik DZRS ob odprtju razstave o koroškem plebiscitu in sedanjem stanju na Koroškem
razstavne vsebine glej pod Mediji
Graf_upad števila Slovencev
Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela – 100 let po plebiscitu
Razstava v preddverju Državnega zbora RS
SKUP, KPM Slovenj Gradec, KSŠŠK
glej pod Mediji
Štefan Domej
Javna politika trdi, da je na Koroškem toleranca do dvojezičnosti. Realnost je drugačna.
DI Štefan Domej, svetnik SJK v koroški kmetijski zbornici. Intervju, Slovenski spored ORF
glej pod Mediji
2911
Potrebna odločnejša zaščita koroških Slovencev in notifikacija ADP.
Milan Wutte (ZKP) in Marijan Križman, Slovenski spored ORF
glej pod Mediji
sasa-vidmajer
KOROŠKA JESEN.
Slovenska manjšina ne potrebuje »plebiscitnih daril« - samo izpolnjevanje določb avstrijske državne pogodbe.
Saša Vidmajer v Delu, glej pod Mediji
IMG_4445
In kako gre Slovencem danes, po sto letih življenja v Avstriji?
Rudi Vouk v pogovoru s Ksenijo Horvat, glej pod Mediji
Fotka_otočec
ORF korenito spremenil oddajo / ORF korrigiert Sendung
Uspešna pritožba / Erfolgreiche Beschwerde
glej pod/siehe unter Mediji
Steinacher Jug-like
Všeček za Steinacherja? Ein Like für Steinacher?
TO NE GRE! DAS GEHT NICHT!
Stališče/Stellungnahme glej pod/siehe unter Mediji
osebe_sw
Besede mičejo, zgledi vlečejo / Ein beispielgebender Lichtblick
Pismo občinam / Brief an die Gemeinden, siehe unter Mediji
200722c_Deutschlandfunk Kultur
Heimat Kärnten. Tiefen und Untiefen eines Gefühls.
Deutschlandfunk, Zeitfragen, Sendung vom 22.7.2020; ein Feature von Stefan May; zum Nachhören, siehe unter Mediji
Sonja
Nekaj vprašanj čigavim pač zastopnikom
pismo bralke Novicam, objavljeno 17.7.2020; glej pod Mediji
2891
Hat sich Kärnten 1945 selbst befreit? - Die Stunde der Kärntner Patrioten oder Baron Münchausen, der Selbstbefreier
Mirko Messner in der Volksstimme, Juni 2020 31.5.2020; siehe unter / glej pod Mediji
200603_Ustasa_Kranzniederlegung 16Mai
Stolpern in die Vergangenheit. Kranzniederlegung am 16.5.2020 am Loibacher Feld/Libuško polje
Volksstimme, Juni 2020 31.5.2020; siehe unter / glej pod Mediji
200221_PB_Novice_Rudi-slika
„Zaradi drobiža je pripravljena Avstrija žrtvovati evropska načela.“ Plebiscit: „Razlogov za slavje ni.“
Rudi Vouk v Delu, 31.5.2020; glej pod / siehe unter Mediji
200531_Delo_Kukovica_slika
Samo upor lahko ohrani slovenski jezik in narod pri življenju
Franc Kukovica v Delu, 31.5.2020; glej pod / siehe unter Mediji
Marjan Pipp
Marjan Pipp
Dunaj-Trata/Wien-Tratten
Dajmo si spet zagon!
Wir brauchen frischen Auftrieb!
dušan-merc
Društvo slovenskih pisateljev podpira protest slovenskih študentov iz Koroške, Gradca in Dunaja<
>Verband slowenischer Schriftsteller unterstützt Protest der slowenischen Studentenklubs Kärnten, Graz und Wien
glej pod / siehe unter Mediji
Logotip_SKUPsam
15.05.2020: 65 Jahre Österreichischer Staatsvertrag - Presseerklärung / 65 let Avstrijske državne pogodbe - Tiskovna izjava
siehe unter / glej pod Mediji
Skupna izjava_10.10.2020_odl1
Dovolj je zlaganosti o izpolnjenih obljubah, ne bomo si metali peska v oči!
Skupna izjava študentskih klubov ob začetku spominskega leta
glej pod Mediji
Lena Kolter
Lena Kolter
Bilčovs/Ludmannsdorf
Vlecimo za isto vrv!
Ziehen wir am selben Strang!
200303_kritika-sosvet
Imamo le še marionetno zastopstvo?
se sprašujejo slovenski študentski klubi
glej pod
Tereza Maletz
Tereza Maletz
Dunaj/Wien
Za izpolnjevanje pravic!
Rechte kennen und sie erfüllt zu wissen!
200221_PB_Novice_Rudi-slika
Ne v mojem imenu!
Odprto pismo članom Sosveta za slovensko narodno skupnost
Rudi Vouk v Novicah
glej pod
sasa-vidmajer
Saša Vidmajer
v Sobotni prilogi Dela
glej pod
Slavka in Franc Kukovica
Sodna kalvarija zaradi prizadevanj za dvojezičen napis na Selah
Zbornik Franca Kukovice
glej pod Mediji
Vidno in slišno se moramo brigati za pravice!
Sichtbar und hörbar für Rechte eintreten!
Helga Mračnikar
Helga Mračnikar
Hodiše/Keutschach
SKUP je živi dokaz za to, da na Koroškem obstaja slovenska civilna družba, ki neustrašeno in pogumno poimenuje dejstva!
SKUP ist der lebende Beweis dafür, dass es in Kärnten eine slowenische Zivilgesellschaft gibt, die mutig und ohne sich einschüchtern zu lassen die Dinge beim Namen nennt.
temajausovec_veer
Boris Jauševec
v Večeru
glej pod
dig
Hubert Mikel
Dunaj-Svatne/Wien-Schlatten
Za enakopravnost, proti diskriminaciji!
Für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung!
597E7574-B396-4A9E-85EF-4C5D24B631E3
osebe_sw
Spodbudni vladni program zahteva koordiniran nastop koroških Slovencev!
SKUP predlaga ustanovitev koordinacijskega sveta.
glej pod Mediji
200304_Hrvatski centar_SKW
Narodne grupe i zastupanje njevih interesov na primjeru koruških Slovencev/Volksgruppen und die Vertretung ihrer Interessen am Beispiel der Kärntner Slowenen
Wien-Dunaj/Hrvatski centar, 4.3.2020
2891
Mirko Messner
Celovec/Klagenfurt
Ne sprenevedajmo se, za upoštevanje 7. člena ADP!
Keine Duldung deutschnationaler und neofaschistischer Kräfte!
Slavka in Franc Kukovica
Slavka in Franc Kukovica
Žitara vas/Sittersdorf
Vidno in slišno se moramo brigati za pravice!
Sichtbar und hörbar für Rechte eintreten!
2781
Feliks Wieser
Zmerjanje, žaljenje in sovraštvo ni prava pot.
glej pod Mediji
Za brezpogojno spoštovanje pravne države in člena 7 ADP!
Für Rechtsstaatlichkeit und die ERfüllung des Art. 7 des österr. Staatsvertrags!
2931
Gitti Neuwersch
Dobrla vas/Eberndorf
Za enakopravnost slovenskega jezika doma in v javnosti!
Für die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache zu Hause und in der Öffentlichkeit!
2771
"Dosje" Škocjan
glej pod Mediji
2881
Marica Hartmann
Celovec/Klagenfurt
SKUPNO, ne drug proti drugemu!
GEMEINSAM, nicht einer gegen den anderen!
Wolfgang Petritsch
Wolfgang Petritsch
Predsednik/Präsident Austrian Marshall Plan Foundation
Glinje-Dunaj/Glainach-Wien
Koroško vidim optimistično in dvojezično v 21. stoletju.
Ich sehe Kärnten zuversichtlich und zweisprachig im 21. Jahrhundert.
Attila Dabis
Attila Dabis
European Free Alliance
Für die Gleichberechtigung der Sprachen in jedem Mitgliedsstaat der Europäischen Union!
Za enakopravnost jezikov v vsaki državi članici Evropske unije.
2741
Andrej Mohar
Bilčovs/Ludmannsdorf
Proti reviziji ustavno zajamčenih pravic!
Gegen die Revision von Verfassungsrechten!
3071
Adrian Kert
Borovlje/Ferlach
Za civilni pogum in sodobno zastopstvo!
Für Zivilcourage und eine moderne Vertretung!
Fric in Nežka Kert_m
Fric in Nežka Kert
Nonča vas / Einersdorf
V vseh za nas bistvenih (pre)življenjskih vprašanjih se moramo koroški Slovenci in Slovenke najti pod eno streho.
In allen für uns essenziellen (Über-)Lebensfragen müssen wir uns unter einem Dach finden.
2821
Benjamin Wakounig
Škocjan/St. Kanzian
Za učinkovitejšo in dejavno zastopstveno organizacijo koroških Slovencev in Slovenk.
Für eine effektivere und aktive Vertretungsorganisation der Kärntner Slowen*innen!
2851
Gregor Krištof
Dvor/Hof
Avstrija mora koroškim Slovencem zagotoviti kakovostne medije!
Österreich muss den Kärntner Slowenen hochwertige Medien garantieren!
Štefan Domej
Štefan Domej
Rinkole/Rinkolach
Ustaviti asimilacijo, za efektivno organiziranost in skupno organizacijo.
Die Assimilation stoppen, für eine effektive Organisation und eine gemeinsame Vertretung.
Logotip_SKUPsam
Odprto pismo zastopniškim organizacijam koroških Slovencev in Slovenk
z dne 10.12.2019
glej pod Medijii
2771
Rudi Vouk
Dobrla vas/Eberndorf
Za spoštovanje manjšinskih in ustavnih pravic kot temelja demokratične družbe!
Die Achtung von Minderheiten- und Verfassungsrechten ist Grundlage jeder demokratischen Ordnung!
Štefka Kert
Štefka Kert
Dunaj-Letina/Wien-Lettenstetten
Ko sem doraščala, smo vsi govorili slovensko. In danes?
Als ich aufgewachsen bin, haben wir alle slowenisch gesprochen. Und heute?
Sonja
Sonja Kert-Wakounig
Škocjan/St. Kanzian
Skupno za pravno državo in dvojezično Koroško!
Gemeinsam für Rechtsstaatlichkeit und ein zweisprachiges Kärnten!
Rozi Kummer-Pasterk
Rozi Kummer-Pasterk
Kamenska Gora / Steiner Berg
SKUP-no za uresničitev člena 7, soodločanje in enakopravnost!
Gemeinsam für die Erfüllung des Art. 7, Mitbestimmung und Gleichberechtigung!
Richard Grilc
Richard Grilc
Žvabek/Schwabegg
Za solidarnost v narodni skupnosti in skupno uresničevanje pravic!
Für Solidarität in der Volksgruppe und gemeinsames Eintreten für Rechte!
Marija Toljić
Maria Toljić
Pliberk / Bleiburg
Za skupno agiranje in ustrezne pravne pogoje!
Für ein gemeinsames Handeln und entsprechende rechtliche Grundlagen!
191109_Delo
Intervju Rudi Vouk, Delo, 9.11.2019
glej pod Mediji
Irina Sadnikar
Irina Sadnikar
Nagelče / Nageltschach
Držimo skupaj in ohranimo, kar imamo!
Zusammenhalten und erhalten!
3041
Karel Smolle
Bistrica v Rožu/Feistritz im Rosental
Zaščita po senžermenski pogodbi!
Schutz gemäß Vertrag von St. Germain!
osebe_sw
DISKUSIJSKI VEČER
v četrtek, 12.12.2019 ob 19. uri
Kulturni dom Danica v Šentprimožu
Impulzni statementi: Rudi Vouk, Lena Kolter, Feliks Wieser, Mirko Messner
Prireditelji: SPD Danica, SPD Vinko Poljanec, GWL - Gospodarska lista/Wirtschaftsliste Škocjan
2921
Maria Škof
Celovec/Klagenfurt
Enakopravnost slovenske manjšine na Koroškem je izjemna gospodarska možnost za našo deželo.
Die Gleichberechtigung der slowenischen Volksgruppe ist eine große Chance für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes!
Predstavitev/Vorstellung SKUP
Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu, 21.11.2019, 20.00
Mondscheingasse 9, 8010 Gradec
Impulzni statementi: Rudi Vouk, Lena Kolter, Feliks WIeser, Sonja Kert-Wakounig
Predstavitev/Vorstellung SKUP
Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu, 21.11.2019, 20.00
Mondscheingasse 9, 8010 Gradec
Impulzni statementi: Rudi Vouk, Lena Kolter, Feliks WIeser, Sonja Kert-Wakounig
Milan Wutte 2008
Milan Wutte
Vesele/Vesielach
Za naše osnovne pravice, brez barantanja!
Für unsere Grundrechte, ohne Feilscherei!
Milan-Andrej
Sturmu v spominsko knjigo
Odprto pismo Marjanu Sturmu, glej pod Mediji
Milan Wutte in Andrej Mohar
191111_Cjo_ORF1
Franz Jožef Smrtnik
Zahtevati izpolnitev pravic ni hujskanje.
ivo5
Ivo Hajnal
Zürich-Innsbruck
Člen 7 ostaja Magna Charta zaščitnih določil narodne skupnosti!
Der Artikel 7 bleibt die Magna Charta des Minderheitenschutzes!
2811
Alexander Petritz
Celovec/Klagenfurt
Die Vielfalt unterstützen und beispielhaft vorleben!
Diverzitet je ono što čini Europu!
Lepak_film in razstavaUNI_hf
Lepak_razstavaUNI_hf
IMG_20220126_111556
Razstava v Hiši Rudolfa Maistra v Kamniku
"Kärnten/Koroška - (ne)deljena dežela 100 let po plebiscitu
Javno vodstvo v torek, 29.3.2022, 18. ura
Alenka Auersperger_1
Prof. dr. Gstettner je veliko razkril.
Odziv Alenke Auersperger na intervju, Delo, 26.6.2021
glej pod / siehe unter Mediji
Memorandum 2011_podpisi
Kaj pomeni "brez odlaganja"? / Was bedeutet "zügig"?
Kaj je vreden Memorandum?
Was ist das Ortstafelmemorandum wert? Izjava/Erklärung SKUP, 5.7.2021
glej pod / siehe unter Mediji
Peter Gstettner_Delo-01_19.6.2021
Ansichten eines "Außenstehenden"
Dr. Peter Gstettner, Interview DELO, 19.6.2021
hier auch in Deutsch, siehe unter Mediji
Logotip_SKUPsam
Plebiscitni dar za beton in dvomljive evalvacije/Zweckentfremdung der Abstimmungsspende.
Izjava/Erklärung SKUP, 24.6.2021
glej pod/siehe unter Mediji
Peter Gstettner_Delo-01_19.6.2021
Posebej zanimiv kot »zunanji opazovalec«, ki proučuje slovensko, koroško problematiko.
Dr. Peter Gstettner, intervju v Delu, 19.6.2021
glej pod/siehe unter Mediji
Svece-Mace_01 (2)
Unterschriftenlisten gegen das Slowenische
Podpisne liste proti slovenščini
Echt jetzt??
Izjava/Erklärung SKUP, 11.6.2021
glej pod/siehe unter Mediji
Svece-Mace_01 (2)
Unterschriftenlisten gegen das Slowenische
Podpisne liste proti slovenščini
Echt jetzt??
Izjava/Erklärung SKUP, 11.6.2021
glej pod/siehe unter Mediji
ADP_pečati02
66 let ADP: še vedno čakamo na izpolnitev 7. člena!/ 66 Jahre Staatsvertrag: Artikel 7 immer noch nicht erfüllt!
Izjava/Erklärung SKUP, 14.5.2021
glej pod/siehe unter Mediji
Cover razstava splet
Razstava na Višji šoli za gospodarske poklice Šentpeter
Odprtje razstave v sredo, 28.4.2021 ob 18. uri
v sodelovanju z SPD Rož
Fotka Tinje
Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela – 100 let po plebiscitu.
Virtualna vernisaža
Razstava v Domu prosvete Sodalitas v Tinjah
27.2. - 25.3.2021
glej pod Mediji
Logotip_SKUPsam
Brief an die neugewählten Bürgermeister im zweisprachigen Gebiet / Pismo novoizvoljenim županom na dvojezičnem območju
SKUP, 4.3.2021
210201_Dj zakon
Prvi dvojezični zakon / Erstes zweisprachigers Gesetz
Das Gesetz ignoriert die Tatsache, dass die Ortschaften des zweisprachigen Gebietes auch einen slowenischen Namen haben. In slowenischer Sprache von „Klagenfurt“ zu schreiben, ist eine Verhunzung der slowenischen Sprache. Dvojezično niso navedene niti tiste občine, ki imajo dvojezične krajevne napise v celotni občini kot Bilčovs, Sele ali Pliberk.
Stališče koroških slovenskih pravnikov.
Unbenannt
Kulturni dom Pliberk od 19.10. do 17.11.2020
Odprtje razstave v torek, 27.10.2020 ob 19. uri
PRISRČNO VABLJENI!
Robert Knight_Delo_1
Zmagoviti protislovenski lobi.
Britanski zgodovinar Robert Knight. Intervju v Delu, 9.10.2020.
glej pod Mediji
osebe_sw
Ein verdrängtes dunkles Kapitel der Kärntner Geschichte.
Iniciativa SKUP, dr. Danijel Grafenauer in umetnik Karl Vouk za spomenik pregnanim koroškim Slovenkam in Slovencem
Walter Müller, Standard.
siehe unter - glej pod Mediji
Več tisoč koroških Slovenk in Slovencev moralo zapustiti deželo. Med njimi je bil večji del takratne intelektualne elite koroških Slovencev.
201010_dvor grbov_100-letnicaUnbenannt
Zgodovinsko opravičilo. Würdigung einer historischen Entschuldigung.
Izjava/Erklärung SKUP
glej pod Mediji
LK_BJ
Kaj naj praznujem 10.10.2020?
Lena Kolter (22) in Bernhard Jordan (25) v Nedelji
glej pod Mediji
Andrina_Delo_201008
Na Koroškem je vse v redu,dokler nič ne zahtevamo.
Andrina Mračnikar v Delu, 10.10.2020
razstavne vsebine glej pod Mediji
SLika DZRS
Besedam v Avstriji in na Koroškem morajo slediti dejanja.
Igor Zorčič, predsednik DZRS ob odprtju razstave o koroškem plebiscitu in sedanjem stanju na Koroškem
razstavne vsebine glej pod Mediji
Graf_upad števila Slovencev
Kärnten/Koroška (ne)deljena dežela – 100 let po plebiscitu
Razstava v preddverju Državnega zbora RS
SKUP, KPM SLovenj Gradec, KSŠŠK, odprtje 9.10.2020, 12.00
glej pod Mediji
201006_ORF_SJK-Domej
Javna politika trdi, da je na Koroškem toleranca do dvojezičnosti. Realnost je drugačna. Potrebna je bolj iskrena politika do slovenskih ljudi in institucij.
DI Štefan Domej, svetnik SJK v koroški kmetijski zbornici. Intervju, Slovenski spored ORF
glej pod Mediji
201006_ORF_ZKP-Wutte-Mochar
Potrebna odločnejša zaščita koroških Slovencev in notifikacija ADP.
Milan Wutte (ZKP) in Marijan Križman, Slovenski spored ORF
glej pod Mediji
sasa-vidmajer
KOROŠKA JESEN.
Slovenska manjšina ne potrebuje »plebiscitnih daril« - samo izpolnjevanje določb avstrijske državne pogodbe.
Saša Vidmajer v Delu, glej pod Mediji
IMG_4445
In kako gre Slovencem danes, po sto letih življenja v Avstriji?
Rudi Vouk v pogovoru s Ksenijo Horvat, glej pod Mediji
Fotka_otočec
ORF korenito spremenil oddajo / ORF korrigiert Sendung
Uspešna pritožba / Erfolgreiche Beschwerde, glej pod/siehe unter Mediji
Steinacher Jug-like
Všeček za Steinacherja? Ein Like für Steinacher?
TO NE GRE! DAS GEHT NICHT!
Stališče/Stellungnahme SKUP, glej pod/siehe unter Mediji
osebe_sw
Besede mičejo, zgledi vlečejo
Ein beispielgebender Lichtblick
Pismo občinam / Brief an die Gemeinden, siehe unter Mediji
200722c_Deutschlandfunk Kultur
Heimat Kärnten. Tiefe und Untiefen eines Gefühls.
Deutschlandfunk, Zeitfragen, Sendung vom 22.7.2020; ein Feature von Stefan May; zum Nachhören, siehe unter Mediji
Kärnten ist eine jener Landschaften, in denen das Heimatgefühl besonders ausgeprägt ist. Was bedeutet es, wenn Menschen mit ihrer Heimat fest verwurzelt sind?
Sonja
Nekaj vprašanj čigavim pač zastopnikom
pismo bralke, objavljeno v Novicah 17.7.2020; glej pod Mediji
2891
Hat sich Kärnten 1945 selbst befreit? - Die Stunde der Kärntner Patrioten oder Baron Münchausen, der Selbstbefreier
Mirko Messner in der Volksstimme Juni 2020, siehe unter / glej pod Mediji
200603_Ustasa_Kranzniederlegung 16Mai
Stolpern in die Vergangenheit. Kranzniederlegung am 16.5.2020 am Loibacher Feld/Libuško polje
Volksstimme Juni 2020, siehe unter / glej pod Mediji
200221_PB_Novice_Rudi-slika
„Zaradi drobiža je pripravljena Avstrija žrtvovati evropska načela.“ Plebiscit: „Razlogov za slavje ni.“
Rudi Vouk v Delu, glej pod / siehe unter Mediji
200531_Delo_Kukovica_slika
Samo upor lahko ohrani slovenski jezik in narod pri življenju
Franc Kukovica v Delu, glej pod / siehe unter Mediji
Lena Kolter
Lena Kolter
Bilčovs/Ludmannsdorf
Vlecimo za isto vrv!
Ziehen wir am selben Strang!
dušan-merc
Društvo slovenskih pisateljev podpira protest slovenskih študentov iz Koroške, Gradca in Dunaja<
>Verband slowenischer Schriftsteller unterstützt Protest der slowenischen Studentenklubs Kärnten, Graz und Wien
glej pod / siehe unter Mediji
Logotip_SKUPsam
15.05.2020: 65 Jahre Österreichischer Staatsvertrag - Presseerklärung / 65 let Avstrijske državne pogodbe - Tiskovna izjava
glej pod / siehe unter Mediji
Štefan Domej
Štefan Domej
Pliberk/Bleiburg
Ustaviti asimilacijo koroških Slovencev, za efektivno organiziranost in skupno organizacijo.
Die Assimilation stoppen, für eine effektive Organisation und eine gemeinsame Vertretung.
200303_kritika-sosvet
Imamo le še marionetno zastopstvo?
se sprašujejo slovenski študentski klubi
glej pod
Slavka in Franc Kukovica
Slavka in Franc Kukovica
Žitara vas/Sittersdorf
Za pravice se moramo brigati vidno ter slišno!
Sichtbar und hörbar für Rechte eintreten!
Skupna izjava_10.10.2020_odl
Dovolj je zlaganosti o izpolnjenih obljubah, ne bomo si metali peska v oči!
Skupna izjava študentskih klubov ob začetku spominskega leta
glej pod Mediji
Logotip_SKUPsam
Odprto pismo zastopniškim organizacijam koroških Slovencev in Slovenk
z dne 10.12.2019
glej pod Mediji
200304_Hrvatski centar_SKW
Narodne grupe i zastupanje njevih interesov na primjeru koruških Slovencev/Volksgruppen und die Vertretung ihrer Interessen am Beispiel der Kärntner Slowenen
Wien-Dunaj / Hrvatski centar, 4.3.2020
200221_PB_Novice_Miro-slika
Potrebna je javna in široka debata o zahtevah SKUP in usklajevalnem gremiju za koroške Slovence!
Miro Pasterk v Novicah
glej pod
200221_PB_Novice_Rudi-slika
Ne v mojem imenu!
Odprto pismo članom Sosveta za slovensko narodno skupnost
Rudi Vouk v Novicah
glej pod
sasa-vidmajer
Saša Vidmajer
v Sobotni prilogi Dela
glej pod
temajausovec_veer
Boris Jauševec
v Večeru
glej pod
Skup
osebe_sw
Spodbudni vladni program zahteva koordiniran nastop koroških Slovencev!
SKUP predlaga ustanovitev koordinacijskega sveta.
glej pod Mediji
Slavka in Franc Kukovica
Sodna kalvarija zaradi prizadevanj za dvojezičen napis na Selah
Zbornik Franca Kukovice
glej pod Mediji
2891
Mirko Messner
Celovec/Klagenfurt
Ne sprenevedajmo se, za upoštevanje 7. člena ADP!
Keine Duldung deutschnationaler und neofaschistischer Kräfte!
2771
"Dosje" Škocjan
glej pod Mediji
V Škocjanu se godijo koroškim Slovencem še posebne krivice!
2791
Matevž Grilc
Celovec-Škocjan/Klagenfurt-St. Kanzian
Narodnostna vprašanja reševati skupno, neglede na strankarsko ali ideološko orientacijo posameznika!
Volksgruppenfragen gemeinsam lösen, ungeachtet der Parteisympathien oder der ideologischen Orientierung!
Tereza Maletz
Tereza Maletz
Bilčovs/Ludmannsdorf
Pravice se morajo pravično izpolnjevati!
Recht nicht nur kennen, sondern sie auch erfüllt zu wissen!
2711
Gabriel Hribar
Korte/Trögern
Spoštovanje manjšine ter jezika naj se odraža tudi v javnih ustanovah!
Für Wertschätzung der slowenischen Minderheit in öffentlichen Einrichtungen!
Helga Mračnikar
Helga Mračnikar
Hodiše/Keutschach
SKUP je živi dokaz za to, da na Koroškem obstaja slovenska civilna družba, ki neustrašeno in pogumno poimenuje dejstva!
SKUP ist der lebende Beweis dafür, dass es in Kärnten eine slowenische Zivilgesellschaft gibt, die mutig und ohne sich einschüchtern zu lassen die Dinge beim Namen nennt.
2851
Gregor Krištof
Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg
Avstrija mora koroškim Slovencem zagotoviti kakovostne medije!
Österreich muss den Kärntner Slowenen hochwertige Medien garantieren!
Fric in Nežka Kert_m
Fric in Nežka Kert
Nonča vas / Einersdorf
V vseh za nas bistvenih (pre)življenjskih vprašanjih se moramo koroški Slovenci in Slovenke najti pod eno streho.
In allen für uns essenziellen (Über-)Lebensfragen müssen wir uns unter einem Dach finden.
2781
Feliks Wieser
Zmerjanje in žaljenje ni prava pot.
glej pod Mediji
Za prebujanje civilne družbe in brezpogojno spoštovanje pravne države!
Für das Aufwecken der Zivilgesellschaft und die Achtung des Rechtsstaates als Grundfeste des Zusammenlebens!
Wolfgang Petritsch
Wolfgang Petritsch
Predsednik/Präsident Austrian Marshall Plan Foundation
Glinje-Dunaj/Glainach-Wien
Koroško vidim optimistično in dvojezično v 21. stoletju.
Ich sehe Kärnten zuversichtlich und zweisprachig im 21. Jahrhundert.
2881
Marica Hartmann
Celovec/Klagenfurt
SKUPNO, ne drug proti drugemu!
GEMEINSAM, nicht einer gegen den anderen!
2821
Benjamin Wakounig
Škocjan/St. Kanzian
Za učinkovitejšo in dejavno zastopstveno organizacijo koroških Slovencev in Slovenk.
Für eine effektivere und aktive Vertretungsorganisation der Kärntner Slowen*innen!
2931
Gitti Neuwersch
Dobrla vas/Eberndorf
Za enakopravnost slovenskega jezika doma in v javnosti!
Für Gleichberechtigung der slowenischen Sprache zu Hause und in der Öffentlichkeit!
2771
Rudi Vouk
Dobrla vas/Eberndorf
Spoštovanje manjšinskih in ustavnih pravic je temelj demokratične družbe!
Die Achtung von Minderheiten und Verfassungsrechten ist die Grundlage jeder demokratischen Ordnung!
2921
Maria Škof
Celovec/Klagenfurt
Enakopravnost slovenske manjšine na Koroškem je izjemna gospodarska možnost za našo deželo.
Die Gleichberechtigung der slowenischen Volksgruppe ist eine große Chance für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes!
Irina Sadnikar
Irina Sadnikar
Nagelče / Nageltschach
Podpiram iniciativo SKUP, ker je važno, da držimo skupaj in ohranimo tisto, kar imamo.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil das Zusammenhalten wichtig ist und wir das, was wir haben, beibehalten müssen.
Štefka Kert
Štefka Kert
Dunaj-Letina/Wien-Lettenstetten
Ko sem doraščala, smo vsi govorili slovensko. In danes?
Als ich aufgewachsen bin, haben wir alle slowenisch gesprochen. Und heute?
osebe_sw
DISKUSIJSKI VEČER
četrtek, 12.12.2019 ob 19. uri, Kulturni dom Danica v Šentprimožu
Impulzni statementi: Rudi Vouk, Lena Kolter, Feliks Wieser, Mirko Messner
Prireditelji: SPD Danica, SPD Vinko Poljanec, GWL - Gospodarska lista/Wirtschaftsliste Škocjan
Sonja
Sonja Kert-Wakounig
Škocjan/St. Kanzian
Skupno za pravno državo in dvojezično Koroško!
Gemeinsamen für Rechtsstaatlichkeit und ein zweisprachiges Kärnten!
Richard Grilc
Richard Grilc
Žvabek/Schwabegg
Za solidarnost v narodni skupnosti in skupno uresničevanje pravic!
Für Solidarität in der Volksgruppe und gemeinsames Eintreten für Rechte!
2741
Andrej Mohar
Bilčovs/Ludmannsdorf
Za udejanjanje antifašističnega naloga Avstrijske državne pogodbe.
Für die Wahrung des antifaschistischen Auftrages des Österreichischen Staatsvertrages!
Rozi Kummer-Pasterk
Rozi Kummer-Pasterk
Kamenska Gora / Steiner Berg
SKUP-no za uresničitev člena 7, soodločanje in enakopravnost!
Gemeinsam für die Erfüllung des Art. 7, Mitbestimmung und Gleichberechtigung!
Marjan Pipp
Marjan Pipp
Dunaj-Trata/Wien-Tratten
Dajmo si nov zagon!
Wir brauchen frischen Auftrieb!
2911
Milan Wutte
Vesele/Vesielach
Za naše osnovne pravice, brez barantanja!
Für unsere Grundrechte, ohne Feilscherei!
Attila Dabis
Attila Dabis
European Free Alliance
Für die Gleichberechtigung der Sprachen in jedem Mitgliedsstaat der Europäischen Union!
Za enakopravnost jezikov v vsaki državi članici Evropske unije.
5
SKUP - Predstavitev in diskusija / Vorstellung und Diskussion
Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu, 21.11.2019, 20.00
Mondscheingasse 9, 8010 Gradec
Impulzni statementi: Rudi Vouk - Lena Kolter - Feliks Wieser - Sonja Kert-Wakounig
Prisrčno vabljeni na razpravo!
ivo5
Ivo Hajnal
Zürich-Innsbruck
Člen 7 ostaja Magna Charta zaščitnih določil narodne skupnosti!
Der Artikel 7 bleibt die Magna Charta des Minderheitenschutzes!
Unbenannt
Odprto pismo / Offener Brief
glej pod / siehe unter Mediji
191111_Cjo_ORF1
Franc Jožef Smrtnik
Zahtevati izpolnitev pravic ni hujskanje.
191109_Delo
Intervju Rudi Vouk, Delo, 9.11.2019
glej pod Mediji
Marija Toljić
Maria Toljić
Pliberk/Bleiburg
Za skupno agiranje in ustrezne pravne pogoje!
Für ein gemeinsames Handeln und entsprechende rechtliche Grundlagen!
3041
Karel Smolle
Bistrica v Rožu/Feistritz im Rosental
Za izpolnitev Senžermenske pogodbe in člena 7 ADP!
Für die Erfüllung des Vertrags von St. Germain und des Artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrages!
dig
Hubert Mikel
Dunaj-Svatne/Wien-Schlatten
Za enakopravnost in proti diskriminaciji!
Für Gleichberechtigung, gegen Diskriminierung!
2831Predstavitev pobude SKUP | Vorstellung der Initiative SKUP, 11.7.2019
2811
Alexander Petritz
Celovec/Klagenfurt
Die Vielfalt unterstützen und beispielhaft vorleben!
Diverzitet je ono što čini Europu!

Podporna izjava Unterstützungserklärung

Aktualno število podpornic in podpornikov:

577

Vaše osebne podatke skrbno varujemo in vas bomo redno obveščali o nadaljnjih korakih naše iniciative. Kot potrdilo vpisa prejmete mail. | Wir schützen Ihre persönlichen Daten sorgfältig und werden Sie über unsere weiteren Schritte am Laufenden halten. Als Bestätigung Ihrer Unterstützung erhalten Sie eine Mail.

Kaj želimo?

SKUP je politično široko zasnovana skupina koroških Slovenk in koroških Slovencev, ki so nezadovoljni s tem, da se avstrijska politika in vse tri slovenske politične organizacije ne zavzemajo dovolj aktivno za uresničitev mednarodno in nacionalno zakonsko zajamčenih pravic koroških Slovenk in koroških Slovencev.
SKUP se pojmuje tudi kot opora vsem tistim, ki 100 let po podpisu Saintgermainske pogodbe in leto pred 100-letnico dneva koroškega plebiscita želijo opozoriti na neuresničevanje obveznosti, ki sta jih dolžni izpolnjevati Koroška in Avstrija.

Was wollen wir?

SKUP ist eine politisch breitgefächerte Gruppe von Kärntner Slowen_innen, die unzufrieden damit sind, dass sich die Politik sowie die drei Slowen_innenorganisationen nicht ausreichend für die Umsetzung international und national gesetzlich verankerter Rechte der Kärntner Slowen_innen einsetzen. SKUP versteht sich auch als Sprachrohr all jener, die 100 Jahre nach Unterzeichnung des Vertrages von St. Germain und im Jahr vor der 100-jährigen Wiederkehr der Tags der Kärntner Volksabstimmung auf die Nichterfüllung der Verpflichtungen durch Kärnten und Österreich aufmerksam machen wollen.
2771

Rudi Vouk

Podpiram iniciativo SKUP, ker sta spoštovanje manjšinskih in ustavnih pravic temelj demokratične družbe.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil die Achtung von Minderheiten und verfassungsrechtlich gewährleisteter Rechte die Grundlage jeder demokratischen Ordnung sind.

Sonja

Sonja Kert-Wakounig

Podpiram inicativo SKUP, ker sem za skupno pot in hočem ohraniti Avstrijo kot pravno državo, Koroško pa dvojezično.
Ich unterstütze die Initiative, weil ich für einen gemeinsamen Weg bin, Österreich ein Rechtsstaat und Kärnten zweisprachig bleiben soll.

Lena Kolter

Lena Kolter

Podpiram iniciativo SKUP, ker sem mnenja, da ko gre za ustavne pravice koroških Slovenk in koroških Slovencev moramo potegniti za isto vrv.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil ich der Meinung bin, dass wir Kärntner Slowen*innen, wenn es um unsere Verfassungsrechte geht, am selben Strang ziehen müssen.

2891

Mirko Messner

Podpiram nadstrankarsko iniciativo SKUP, ker opozarja, da avstrijska zvezna vlada, ki gradi mostove nemškonacionalističnim in neofašističnim silam, omalovažuje manjšinsko-zaščitne zakone sedmega člena Avstrijske državne pogodbe - na žalost ob sprenevedanju ali celo s pomočjo koroškega slovenskega zastopništva.
Ich unterstütze die überparteiliche Initiative SKUP. Weil sie darauf hinweist, dass die österreichische Regierung - beschäftigt mit dem Brückenbau zu deutschnationalen und neofaschistischen Kräfen - die Minderheitenschutzbestimmungen des Artikels 7 des Österreichischen Staatsvertrags missachtet; leider auch mit duldender oder aktiver Unterstützung Kärntner slowenischer Organisationssprecher.

Fric in Nežka Kert_m

Fric in Nežka Kert

Podpirava SKUP, ker je pomembno, da se koroški Slovenci in Slovenke kot skupnost najdemo v vseh za nas bistvenih (pre)življenjskih vprašanjih pod eno streho.
Wir unterstützen die Initiative SKUP, weil es wichtig ist, dass wir uns als Kärntner Slowenen in allen für uns essenziellen (Über-)Lebensfragen unter einem Dach finden.

2881

Marica Hartmann

Podpiram iniciativo SKUP - z enim jezikom je treba govoriti! SKUPNO, ne drug proti drugemu, tako je prav in pogumno!
Ich unterstütze die Initiative SKUP - mit einer Zunge sprechen, GEMEINSAM, nicht einer gegen den anderen. Das ist richtig und mutig!

2781

Felix Wieser

Podpiram iniciativo SKUP, ker je del koroške CIVILNE DRUŽBE in ker se zavzema za brezpogojno spoštovanje pravne države, člena sedem AVSTRIJSKE DRŽAVNE POGODBE in za uresničitev ustavno zajamčenih pravic vseh v Avstriji živečih ljudi. To je edini trajnostni fundament za demokratično družbo in mirno sožitje.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil sie Teil der Kärntner Zivilgesellschaft ist und sich für die Achtung des Rechtsstaates, des Artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrages und die Erfüllung der verfassungsmäßigen Rechte aller in Österreich lebenden Menschen einsetzt. Das ist das einzige dauerhafte Fundament einer demokratischen Gesellschaft und für ein friedliches Zusammenleben.

Rozi Kummer-Pasterk

Rozi Kummer-Pasterk

SKUPno za uresničitev člena 7, za ohranitev slovenskega jezika, za soodločanje v vprašanjih slovenske manjšine in enakopravno udeležbo koroških Slovenk in Slovencev v družbenem življenju na Koroškem!
Gemeinsam für die Erfüllung des Artikel 7, Mitbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe der Kärntner SlowenInnen am gesellschaftlichen Leben in Kärnten!

2741

Andrej Mohar

Podpiram pobudo SKUP, ker sem proti vsakršni reviziji ustavno zajamčenih pravic koroških Slovencev in za udejanjanje antifašističnega naloga Avstrijske državne pogodbe.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil ich gegen jegliche Revision der Verfassungsrechte der Kärntner Slowenen und für die Wahrung des antifaschistischen Auftrages des Österreichischen Staatsvertrages bin.

2791

Matevž Grilc

Podpiram iniciativo SKUP, ker je široko zasnovana in ker sem mnenja, da je narodnostno vprašanje možno reševati le skupno, neglede na strankarsko ali ideološko orientacijo posameznika.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil Volksgruppenfragen nur gemeinsam, ungeachtet der Parteisympathien oder der ideologischen Orientierung des Einzelnen, gelöst werden können.

Marija Toljić

Maria Toljić

Podpiram iniciativo SKUP, ker vidim potrebo za skupno agiranje v smislu vsestranske skupne politične organizacije. In brez pravnih pogojev pravic ni!
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil ich die Notwendigkeit für ein gemeinsames Handeln im Sinne einer vielseitigen gemeinsamen politischen Organisation sehe. Und ohne rechtliche Grundlagen gibt es keine Rechte!

Marjan Pipp

Marjan Pipp

Podpiram iniciativo SKUP, da bi si dali sami spet malo zagona in zavesti za uveljavljanje enakopravnosti našega jezika in zajamčenih pravic.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil wir unsere Sprache und Gleichberechtigung leben müssen, um sie für die nächsten Generationen erlebbar zu machen.

2921

Maria Škof

Podpiram iniciativo, ker je enakopravnost slovenske manjšine na Koroškem tudi izjemna gospodarska možnost za našo deželo in našo regijo.
Ich unterstütze die Initiative, weil die Gleichberechtigung der slowenischen Volksgruppe auch eine große Chance für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und unserer Region ist.

2811

Aleksander Petritz

Die Vielfalt ist das was Europa ausmacht! Und gerade Österreich als Brücke zwischen Ost- und Westeuropa, zwischen dem Mediterranen Raum und Mitteleuropa gilt als Symbol dieser Vielfalt und sollte diese auch als Beispiel für die anderen vorleben. DIVERZITET je ono što čini Europu!
Austrija kao most između istočne i zapadne Europe, između Mediterana i srednje Europe je Symbol te raznovrsnosti i raznolikosti, i trebala bi to potencirati i kao primjer drugima

2931

Gitti Neuwersch

Podpiram iniciativo SKUP, ker mi je važna enakopravnost slovenskega jezika, zlasti v moji domači občini Dobrla vas. Za preživetje jezika je potrebno, da ga uporabljamo, ne samo doma, temveč tudi v javnosti. To možnost nam je treba dati in tega se moramo tudi sami zavedati.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil mir die Gleichberechtigung der slowenischen Sprache wichtig ist, insbesondere auch in meiner Heimatgemeinde Eberndorf. Für das Überleben der Volksgruppe ist es notwendig, dass wir die Sprache verwenden, nicht nur zu Hause, sondern auch öffentlich. Diese Möglichkeit muss man uns geben und dessen müssen wir uns auch selbst bewusst sein.

2821

Benjamin Wakounig

Podpiram iniciativo SKUP, ker pričakujem učinkovitejšo in dejavno zastopstveno organizacijo koroških Slovencev in Slovenk.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil ich eine effektivere und aktive Vertretungsorganisation der Kärntner Slowen*innen erwarte.

Tereza Maletz

Tereza Maletz

Podpiram iniciativo SKUP, ker ni dovolj, če se pravic koroških Slovenk in koroških Slovencev samo zavedamo, treba je tudi zagotoviti, da se te pravice pravično izpolnjujejo. Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil ich der Meinung bin, dass es nicht genügt die Rechte der Slowenischen Minderheit in Kärnten zu kennen, sondern diese (rechtlich) auch erfüllt zu wissen.

2711

Gabriel Hribar

Podpiram iniciativo SKUP, ker se cenjenje in spoštovanje manjšine ter jezika naj odraža tudi konkretno in jasno v javnih ustanovah.
Ich unterstütze die Initiative, weil die Achtung und Wertschätzung der slowenischen Minderheit auch konkret und klar in öffentlichen Einrichtungen zum Ausdruck kommen soll.

Helga Mračnikar

Helga Mračnikar

Pozdravljam in podpiram SKUP, ker je živi dokaz za to, da na Koroškem „obstaja“, živi in se razvija slovenska civilna družba, ki neustrašeno in pogumno poimenuje dejstva… SPOMENICA 2020 je shrljivo branje, ki ga priporočam vsem, ki jim obstoj slovenščine v javnosti ni deseta briga, kajti jezik, ki v javnosti nima prostora, prej ali slej izgine tudi iz zasebne rabe.
Ich begrüße und unterstütze die Initiative SKUP, weil sie der lebende Beweis dafür ist, dass es in Kärnten eine slowenische Zivilgesellschaft gibt, die mutig und ohne sich einschüchtern zu lassen die Dinge beim Namen nennt. Das MEMORANDUM 2020 ist eine erschütternde Lektüre, die ich allen empfehle, denen der Fortbestand der slowenischen Sprache in der Öffentlichkeit am Herzen liegt, denn eine Sprache, die in der Öffentlichkeit keinen Platz hat, verschwindet früher oder später auch aus dem privaten Bereich.

2851

Gregor Krištof

Podpiram iniciativo SKUP, ker menim, da mora Avstrija znatno povišati podporo za koroškoslovenske tiskane medije - po vzoru Italije s Primorskim dnevnikom - in tako zagotoviti redno izhajanje ter novinarsko kakovost.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, weil ich meine, dass Österreich das klaglose Erscheinen und die journalistische Qualität der Kärntner slowenischen Printmedien - nach dem Vorbild Italiens mit der Tageszeitung "Primorski dnevnik" - sicherstellen muss.

dig

Hubert Mikel

Iniciativo SKUP podpiram, ker se zavzema za enakopravnost in se postavlja proti diskriminaciji.
Die Initiative SKUP unterstütze ich, weil sie für Gleichberechtigung einsteht und gegen Diskriminierung agiert.

2911

Milan Wutte

Podpiram SKUP, ker je potrebno, da pravice, ki so nam zajamčene v členu 7 Avstrijske državne pogodbe, in to na osnovi upora proti fašizmu med drugo svetovno vojno, niso manipulativna masa in nikakršna podlaga za barantanje za naše osnovne pravice.
Ich unterstütze SKUP, weil es notwendig, dass die Rechte, die im Artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrages, welcher auf Basis des Widerstandes gegen den Faschismus während des zweiten Weltkrieges unterzeichnet wurde, verankert sind, keine manipulative Masse und keinerlei Grundlage für ein Feilschen um unsere Grundrechte werden.

Štefka Kert

Štefka Kert

Ko sem doraščala, smo vsi govorili slovensko. Danes pa v moji rojstni vasi Letina le še kakih 6 družin govori z otroki ali vnuki slovensko. Če vidiš ta razvoj, bi se človek lahko zjokal. Temu se je treba zoperstaviti z vsemi močmi! Als ich aufgewachsen bin, haben wir alle slowenisch gesprochen. Heute sprechen in meinem Heimatort Lettenstetten/Letina nur noch etwa 6 Familien mit ihren Kindern oder Enkeln slowenisch. Es ist zum Weinen. Dieser Entwicklung muss einfach etwas entgegensetzt werden!

Štefan Domej

Stefan Domej

Podpiram iniciativo SKUP, ker je treba ustaviti asimilacijo koroških Slovencev, ki se po naših vaseh nadaljuje z zaskrbljivo hitrostjo. Da bomo to dosegli, potrebujemo tudi efektivno organiziranost in skupno organizacijo.
Ich unterstütze die Initiative SKUP, damit die Assimilation gestoppt wird, die in den zweisprachigen Dörfern mit besorgniserregender Geschwindigkeit voranschreitet. Dafür benötigen wir auch eine effektive Organisation und eine gemeinsame Vertretung.

Slavka in Franc Kukovica

Slavka in Franc Kukovica

Podpirava iniciativo SKUP, ker se je za zboljšanje jezikovne situacije treba pogosto in posebno ob konkretnih primerih brigati vidno ter slišno, tudi z akcijami. Samo to politiki razumejo! Politika je tista, ki ureja sožitje, ki »dovoli« takšnega ali drugačnega, in bi bilo prav, da se drži vsaj pozitivnega upoštevanja obstoječe zakonodaje. Na Koroškem takšno zadržanje politike še zdaleč ne prevladuje.
Wir unterstützen die Initiative SKUP, weil es nötig ist, sich sichtbar und hörbar, auch mit Aktionen, für eine Verbesserung der sprachlichen Situation einzusetzen. Das Zusammenleben wird von der Politik geregelt, die etwas »erlaubt« oder eben nicht, und es wäre recht, dass sie zumindest die bestehende Gesetzgebung positiv erfüllt. In der Kärntner Politik ist das noch lange nicht der Fall.

Richard Grilc

Richard Grilc

Podpiram iniciativo, ker smo ravno v obrobnih krajih, kot je občina Suha, odvisni od tega, da je narodna skupnost solidarna. Iniciativa SKUP meri ravno na to, da se vsi zavedamo naših skupnih potreb in jih skušamo skupno uresničiti.
Ich unterstütze die Initiative, weil wir gerade in Randgebieten des zweisprachigen Gebietes wie in der Gemeinde Neuhaus/ Suha besonders stark spüren, wie wichtig Solidarität innerhalb der Volksgruppe ist. Die Initiative SKUP zielt gerade darauf, die Solidarität innerhalb der Volksgruppe zu stärken und unsere gemeinsamen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen und unsere gemeinsamen Rechte umzusetzen.

3071

Adrian Kert

Podpiram SKUP, kajti: Če hočemo slovenščino na Koroškem ohraniti vitalno, mora biti v javnosti na razne načine prisotna, hkrati moramo imeti možnosti in tudi znanje za njeno neovirano rabo v javnem življenju. Iniciativa SKUP lahko postane vlečni konj za artikulacijo potreb ter nov pristop in način zastopstva, saj so se osrednje organizacije preživele in ne premorejo več moči za sodobno zastopstvo, ki ga baza podpira z idealizmom in civilnim pogumom.
Ich unterstütze SKUP, denn: Wenn die slowenische Sprache in Kärnten lebendig bleiben soll, muss sie auch in der Öffentlichkeit in verschiedenster Weise zugegen sein.Wir brauchen Möglichkeiten und auch entsprechende Sprachkenntnise zu deren ungehindertem Gebrauch im öffentlichen Leben. Die Initiative SKUP kann zum Zugpferd der Artikulierung der heutigen Bedürfnisse der Volksgruppe sowie neuer Zugänge hinsichtlich deren politscher Vertretung werden. Denn unsere politischen Organisationen haben sich überlebt und bringen keinerlei Erneuerungskraft mehr auf, wie sie für eine moderne, von der Basis mit Idealismus und Zivilcourage unterstützte Interessensvertretung erforderlich ist.

3041

Karel Smolle

Odločno podpiram pobudo SKUP za pravice koroških Slovencev. Pred kratkim je Republika Avstrija obhajala svoj stoti rojstni dan, 100-let Senžermenske pogodbe, ki v V. poglavju vsebuje za Avstrijo obvezna zaščitna določila za pripadnike jezikovnih im narodnih manjšin: enakopravnost z večinskim narodom, skrb za ustrezno izobrazbo v lastnem (slovenskem) jeziku, priznanje lastnih (slovenskih) organizacij, zagotovitev posebnih javnih sredstev za manjšine iz državnih, deželnih, občinskih ali drugih proračunov, drugo leto bo sto let od sklenjenih obljub koroškega deželnega zbora, kako bodo skrbeli za obstoj slovenske narodne samobitnost in za gospodarski procvit slovenskih deželanov; obvezali so se za utemeljitev vsesplošnega načelnega dogovora s koroškimi Slovenci o načelni zaščiti. Če bi Slovenci tedaj vedeli kako bo, ali se bi jih res toliko izreklo za »skupno« Koroško? Ko so – tudi ob nespoštovanju poznejših določil člena 7 ADP - vprašanja uradnega in sodnega jezika, topografskih/krajevnih napisov, šolstva, zakonskega demokratičnega zastopstva in ne nazadnje financ v veliki meri še odprta. Spoštovana »iniciativa SKUP«, morda bo vaš novi veter ne le prebudil, ampak tudi preusmeril naše politično vodstvo, da bi zapustili stranpot potuhe in prilagajanja, da se bodo zavedali naše zgodovine in samozavesto, »z očmi na isti ravni« vodili pogajanja z deželno in zvezno vlado, pa nič manj odločno tudi z državo zaščitnico, Republiko Slovenijo. Biv. avstrijski državni poslanec in biv. častni konzul Republike Slovenije Karel Smolle Entschieden unterstütze ich die Initiative SKUP für die Rechte der Kärntner Slowenen. Vor kurzem beging die Republik Österreich ihren hundertsten Geburtstag, 100 Jahre Staatsvertrag von Saint Germain. Dieser enthält in Kapitel V. die für Österreich verbindlichen Bestimmungen zum Schutz sprachlicher und nationaler Minderheiten: Gleichberechtigung mit der Mehrheitsbevölkerung, entsprechende Bildung in der eigenen (slowenischen) Sprache, Zuerkennung eigener (slowenischer) Organisationen, Sicherstellung besonderer öffentlicher Mittel für Minderheiten aus Mitteln des Bundes, der Länder und der Gemeinden oder aus anderen Budgets. Nächstes Jahr werden 100 Jahre vergangen sein, seit der Kärntner Landtag Versprechungen beschlossen hat, dass er für den Erhalt der slowenischen Eigenart und das wirtschaftliche Aufblühen der slowenischen Landsleute Sorge tragen wird; er verpflichtete sich zu einer allgemeinen Grundsatzvereinbarung mit den Kärntner Slowenen über einen grundsätzlichen Schutz. Hätten die Slowenen damals gewusst, wie es kommen würde, hätten sich tatsächlich so viele für ein „gemeinsames“ Kärnten ausgesprochen? Hätten sie das getan, wenn so viele Fragen – auch infolge der Nichtberücksichtigung der späteren Bestimmungen des Artikel 7 des Österreichischen Staatsvertrages – wie die der Amts- und Gerichtssprache, der topografischen Aufschriften und Ortsnamen, der Schulbildung, der gesetzlichen demokratischen Vertretung und nicht zuletzt der Finanzen zu einem großen Teil immer noch offen sind? Sehr geehrte „Initiative SKUP“, vielleicht wird euer neue Wind unsere politische Führung nicht nur aufwecken, sondern auch zu einer Umkehr bewegen, dass sie den Irrweg der Duckmäuserei und Anpassung verlässt, sich unserer Geschichte besinnt und selbstbewusst, auf Augenhöhe, Verhandlungen mit dem Land und der Bundesregierung führt. Nicht weniger entschieden aber auch mit unserer Schutzmacht, der Republik Slowenien. Ehem. Abgeordneter zum Österreichischen Parlament und ehem. Honorarkonsul der Republik Slowenien Karel Smolle

Mehr  |  Več